अध्ययन निष्पत्ती आधारित अध्ययनस्तर माहिती सन 2019/20 नांदेड जिल्हा- टप्पा क्रमांक 1

येथे क्लिक करावे

जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था , नांदेडपत्ता

प्राचार्य,
जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था ,
श्री नगर ,
नांदेड
तालुका : नांदेड जिल्हा : नांदेड 4316 ई-मेल:- diecpdnanded@maa.ac.in
ई-मेल:-prin.dietnanded@gmail.com